CURSOS DE TEATRE 2019/ 20

- Grup de Teatre Els Mínims:  de 4 a 7 anys (dijous 17.30 a 19h)

- Teatre petit:  de 8 a 12 anys (dimarts de 17.30 a 19h)

- Grup Els Trapelles: de 11 a 15 anys (divendres de 17.30 a 19)

- Grup Els Trapelles 2.0:  de 12 a 15 anys (divendres de 19.15 a 21)

- Grup Galactus: de 15 a 18 anys (dissabte de 10 a 12)

- Grup Actualitza Teatre:  de 14 a 17 anys (dissabte de 12 a 14)

- Cia. Impromta Teatre: de 18 a 25 anys  (diumenges de 18.30 a 20.30)

- Cia. al Dente Teatre: de 20 a 30 anys (dimarts de 19 a 21h)

- Teatre per adults: Cia La Follia (dilluns de 20.30 a 22.30)

- Teatre per adults al matí: (divendres de 10 a 12h)

- Teatre en anglès : 12 a 18 anys (horari a concretar)

*Les edats són només orientatives

Consulteu si teniu dubtes!